ՊԱՐԱԴՈՆՏՈԼՈԳԻԱ

Ատամնաբույժին այցելում են ինչպես ատամի ցավի, այնպես էլ բերանի խոռոչի պրոֆիլակտիկ ստուգման համար: Այս հարցում շատ կարևոր է լնդերի դերը: Ճիշտ կանխանգելումը բերում է արագ ապաքինման և առողջ հյուսվածքների պահպանման:

Պարոդոնտոզը շուրջատամնային հյուսվածքի դիստրոֆիկ բնույթի ախտահարում է։

Մեր կլինիկայի լավագույն մասնագետները համալիր բուժման մոթոդներով ստանում են հնարավորինս լավագույն արդյունքներ: